Deklaracja członkowska

Formularz deklaracji on-line

Formularz deklaracji do pobrania [48 kB]


 Informacje dla nowych członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 1. Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną i samorządną, dostępną dla wszystkich absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Wstępując do Stowarzyszenia absolwent przyjmuje na siebie zobowiązania, wynikające z postanowień statutu, w tym:
  • powinien dbać o dobre imię macierzystej uczelni,
  • uczestniczyć w tworzeniu i w życiu społeczności akademickiej,
  • utrzymywać kontakt z uczelnią, z innymi absolwentami i Stowarzyszeniem,
  • wspierać formy pomocy koleżeńskiej.
 3. Przystąpienie do Stowarzyszenia następuję poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej:
  • internetowo (on-line) poprzez link na niniejszej stronie internetowej,
  • poprzez wypełnienie i dostarczenie lub wysłanie do siedziby Stowarzyszenia deklaracji papierowej, która można pobrać i wydrukować na niniejszej stronie internetowej lub otrzymać w biurze Stowarzyszenia.
 4. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do uiszczania corocznie składki członkowskiej w wysokości 24 zł oraz jednorazowej opłaty w wysokości 10 zł za legitymację członkowską (czas oczekiwania na legitymację zależy od liczby zgłoszeń i wynosi od 2 do 4 tygodni).
 5. Członkowie emerytowani oraz renciści płacą składki w wysokości zadeklarowanej przez siebie samych.
 6. Mile widziane będą wpłaty składek w kwotach wyższych niż wymienione powyżej.
 7. Składki można wpłacać na konto Stowarzyszenia:  PKO BP SA 11 1020 4027 0000 1202 0452 5960 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia podczas stałych dyżurów.
 8. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w gmachu Collegium Minus, pokój nr 315 C, III piętro. Adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 9. Dyżury członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki w godz. 16-18 i w czwartki w godz. 11-13.
 10. Można się umówić na spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia poza godzinami dyżurów, dzwoniąc do kolegi Wigosława Jakubowicza pod nr telefonu 519 060 726.
 11. Przystępując do Stowarzyszenia członek wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Stowarzyszenie Absolwentów UAM, zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.