Deklaracja członkowska

Formularz deklaracji on-line

Formularz deklaracji do pobrania [48 kB]

Informacje dla członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu

 1. Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną i samorządną, dostępną dla wszystkich absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Wstępując do Stowarzyszenia absolwent przyjmuje na siebie zobowiązania, wynikające z postanowień statutu, w tym:
  • powinien dbać o dobre imię macierzystej uczelni,
  • uczestniczyć w tworzeniu i w życiu społeczności akademickiej,
  • utrzymywać kontakt z uczelnią, z innymi absolwentami i Stowarzyszeniem,
  • wspierać formy pomocy koleżeńskiej.
 3. VI Zjazd Stowarzyszenia, który odbył się 8 maja 2010 r. wybrał władze na kadencję w latach 2010-2013. Przewodniczącym został Jerzy Kepel, członkami Zarządu: Michał Kruczkowski (Wiceprzewodniczący), Maria Czerwińska (Sekretarz), Witold Stasiewski (Skarbnik), Ilona Długa, Małgorzata Dryjska, Anna Górna-Kubacka, Kamil Hajdukiewicz, Zbigniew Jaśkiewicz, Witold Namerła, Mariusz Polarczyk, Maria Zalewska (członkowie). Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Józef Kotlarek (przewodniczący), Magdalena Młyńczak, Maria Nowakowska.
 4. Przy przyjęciu członek zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego, w wysokości 10 zł.
 5. Członek SAUP zobowiązany jest do uiszczania corocznie składki członkowskiej w wysokości 24 zł.
 6. Członkowie emerytowani oraz renciści płacą składki w wysokości przez siebie samych zadeklarowanej.
 7. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w gmachu Collegium Minus, pokój nr 315 C, III p.
  Adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 8. Dyżury członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia odbywają się dwa razy w tygodniu.
 9. Składki należy wpłacać na konto Stowarzyszenia:  PKO BP SA 11 1020 4027 0000 1202 0452 5960
 10. Wszystkie informacje dotyczące Stowarzyszenia znaleźć można na stronie internetowej: http://stowarzyszenieabsolwentow.amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.