Informacje dla nowych członków Stowarzyszenia Absolwentów UAM

 1. Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną i samorządną, dostępną dla wszystkich absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Wstępując do Stowarzyszenia, absolwent przyjmuje na siebie zobowiązania, wynikające z postanowień statutu, w tym:
  • powinien dbać o dobre imię macierzystej uczelni,
  • uczestniczyć w tworzeniu i w życiu społeczności akademickiej,
  • utrzymywać kontakt z uczelnią, z innymi absolwentami i Stowarzyszeniem,
  • wspierać formy pomocy koleżeńskiej.
 3. Przystąpienie do Stowarzyszenia następuje poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej:
  • internetowo (on-line) poprzez link na niniejszej stronie internetowej,
  • poprzez wypełnienie i dostarczenie lub wysłanie do siedziby Stowarzyszenia deklaracji papierowej, która można pobrać (plik do pobrania) i wydrukować lub otrzymać w biurze Stowarzyszenia.
 4. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do uiszczania corocznie składki członkowskiej w wysokości 100 zł oraz jednorazowej opłaty w wysokości 10 zł za legitymację członkowską (czas oczekiwania na legitymację zależy od liczby zgłoszeń i wynosi od 2 do 4 tygodni).
 5. Mile widziane będą wpłaty składek w kwotach wyższych niż wymienione powyżej.
 6. Składki można wpłacać na konto Stowarzyszenia:  PKO BP SA 11 1020 4027 0000 1202 0452 5960 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia podczas stałych dyżurów.
 7. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w gmachu Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, pokój 514, V piętro
 8. Dyżury członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki w godz. 16-18 i w czwartki w godz. 11-13.
 9. W miesiącach letnich tj.lipcu i sierpniu powyższe dyżury nie odbywają się.
 10. Przystępując do Stowarzyszenia, członek wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Absolwentów UAM, zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Deklaracja członkowska

*Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu. Mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

*Wyrażam zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej i numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontaktu telefonicznego od Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.