Media o nas

Życie Uniwersyteckie

Rozmowa z Panią Joanną Nowak na łamach „Magazynu Sucholeskiego”


 

Więź z uczelnią

Rozmowa z Jerzym Kepelem, przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu

Czy można określić liczbę wszystkich absolwentów poznańskiego uniwersytetu?

– Niestety, nikt jej dokładnie nie zna. Mówi się, że to 200-300 tysięcy osób, ale to dane szacunkowe. Senat UAM pracuje nad strategią rozwoju uczelni w latach 2009-2019. Przewidziane są działania mające wzmocnić więź absolwentów z uczelnią i odwrotnie – uczelni z absolwentami. Niewątpliwie pozwoli to uściślić dane.Wnowelizowanej ustawie o wyższych uczelniach zostaną one zobowiązane do śledzenia losów absolwentów,
z myślą o zbliżeniu profilu kształcenia do potrzeb pracodawców.

Od kiedy istnieje stowarzyszenie? Ilu
liczy obecnie członków?

– Działa ono od 20 lat. Inicjatorem jego powołania był ówczesny rektor, prof. Bogdan Marciniec. Stowarzyszenie
ma ok. tysiąca członków. Walne zgromadzenia odbywają się co trzy lata, wtedy władze są rozliczane i wybierane nowe. Najbliższe odbędzie się w maju.

Jakie są najbliższe zamierzenia stowarzyszenia?

– Chcemy prowadzić działania zgodne ze strategią uczelni. Podkreślam jednak, że choć cieszymy się życzliwością
władz uniwersytetu, to jesteśmy jednostką całkowicie samodzielną, zarejestrowaną jako stowarzyszenie.

Rola uniwersytetu dla rozwoju miasta i regionu jest ogromna.

– Duża część mieszkających w Poznaniu
i regionie osób z wyższym wykształceniem to absolwenci naszego uniwersytetu. Ma on zresztą znaczenie nie tylko dla miasta i regionu, ale i dla całego kraju.