W sobotę 15 czerwca 2024 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczy SAUAM.

Spotkaliśmy się w gościnnych salach Pawilonu Dydaktycznego Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili Prorektorzy UAM w Poznaniu – prof.Tadeusz Wallas oraz prof.Zbyszko Melosik. Gości powitała Przewodnicząca SAUAM Ligia Henczel.

Po słowach powitania, zebrani, chwilą ciszy uczcili pamięć koleżanki i kolegów absolwentów, którzy odeszli na zawsze: przewodniczącą w latach 2019-23 Elżbietę Mizerkę-Szmyt, Bogusława Hałuszczaka – współzałożyciela Stowarzyszenia i wieloletniego przewodniczącego, Józefa Kotlarka – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w latach 2010-13, znaną pływaczkę Teresę Zarzeczańską-Różańską i Władysława Szelągowskiego. Zebranych powitał również prof. Zbyszko Melosik. Potem zrobiliśmy tradycyjne pamiątkowe zdjęcie.

Uczestnicy Zjazdu wysłuchali sprawozdania finansowego za 2023 rok, sprawozdania z działalności Zarządu za okres od czerwca 2023 do czerwca 2024 r. oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r. Po dyskusji, członkowie spotkania przyjęli wszystkie sprawozdania w jawnych głosowaniach.

Następnie Przewodnicząca SAUAM podziękowała prof.Tadeuszowi Wallasowi, który we wrześniu 2024 r. kończy swoją misję na stanowisku prorektora, za wieloletnie wspieranie naszego Stowarzyszenia.

Po części oficjalnej, nastąpiły nieformalne rozmowy oraz niespodzianka w postaci sesji jogi śmiechu.