Kontakt:

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Collegium Martineum
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
(wejście od ul. Kościuszki)

Pokój 514, V piętro

Skarbniczka Maria Zalewska, telefon 886303012

Konto bankowe PKO BP SA 11 1020 4027 0000 1202 0452 5960

www.stowarzyszenieabsolwentow.amu.edu.pl

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

W sprawie
Pytający

Wiadomość

*Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu. Mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

*Wyrażam zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej i numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontaktu telefonicznego od Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

NIP 9721139566, REGON 300264557

wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242634.
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 2005-10-10.
Konto bankowe PKO BP SA 11 1020 4027 0000 1202 0452 5960