Przywileje

Członkom Stowarzyszenia za okazaniem legitymacji członkowskiej przysługują następujące przywileje:

(tekst redagowany)