Władze SAUAM

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej kadencji 2022-2025: 

Zarząd

 • Elżbieta Mizerka – Szmyt – Przewodnicząca Zarządu (2022-2024)
 • Ligia Henczel – Przewodnicząca Zarządu (od 2024 r.)
 • Mariusz Polarczyk – Zastępca Przewodniczącej
 • Maria Zalewska – Skarbnik
 • Ilona Długa – Sekretarz Zarządu (od 2024 r.)
 • Zbigniew Jaśkiewicz – Członek Zarządu
 • Gabriela Tatarek – Członek Zarządu
 • Anna Wachowiak-Rybarczyk – Członek Zarządu
 • Andrzej Zimmer – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Maria Wojciechowski – Przewodnicząca
 • Ewa Szczepanowska – członek
 • Weronika Wilczyńska – członek

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej kadencji 2019-2022: 

Zarząd

 • Elżbieta Mizerka – Szmyt – Przewodnicząca Zarządu
 • Witold Namerła – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 • Maria Zalewska – Skarbnik
 • Wigosław Jakubowicz – Sekretarz Zarządu
 • Ligia Henczel – Członek Zarządu
 • Zbigniew Jaśkiewicz – Członek Zarządu
 • Mariusz Polarczyk – Członek Zarządu
 • Zofia Rogacka – Członek Zarządu
 • Gabriela Tatarek – Członek Zarządu
 • Justyna Wiland – Szymańska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Małgorzata Dryjska – Łożyńska – Przewodnicząca
 • Krzysztof Jęchorek
 • Ewa Szczepanowska
 • W skład Zarządu na lata 2016-2019 weszli:
 • Wojciech Jankowiak – Przewodniczący
 • Anna Górna – Kubacka – Wiceprzewodnicząca
 • Ilona Długa – Sekretarz
 • Maria Zalewska – Skarbnik
 • Maria Czerwińska
 • Małgorzata Dryjska
 • Stanisław Lorenc
 • Maria Magdalena Młyńczak
 • Witold Namerła
 • Marcin Orlik
 • Mariusz Polarczyk

Komisja Rewizyjna składa się z następujących osób:

 • Barbara Sierpowska – Przewodnicząca
 • Krzysztof Jęchorek – Zastępca Przewodniczącej
 • Wacława  Małecka – Sekretarz

Zarząd w latach 2013-2016:

 •  Wojciech Jankowiak – Przewodniczący
 • Jerzy Kepel – Wiceprzewodniczący
 • Maria Czerwińska – Sekretarz
 • Maria Zalewska – Skarbnik
 • Ilona Długa
 • Małgorzata Dryjska
 • Anna Górna – Kubacka
 • Zbigniew Jaśkiewicz
 • Grażyna Kalinowska-Jarzyńska
 • Witold Namerła
 • Mariusz Polarczyk
 • Zbigniew Theus

Komisja Rewizyjna w latach 2013-2016:

 • Maria Magdalena Młyńczak – Przewodnicząca
 • Maria Kaniewska – Zastępca Przewodniczącej
 • Katarzyna Marnocha – Sekretarz

Zarząd w latach 2010-2013:

 • Jerzy Kepel – Przewodniczący
 • Michał Kruczkowski – Wiceprzewodniczący
 • Maria Czerwińska – Sekretarz
 • Witold Stasiewski – Skarbnik
 • Ilona Długa
 • Małgorzata Dryjska
 • Anna Górna – Kubacka
 • Kamil Hajdukiewicz
 • Zbigniew Jaśkiewicz
 • Witold Namerła
 • Mariusz Polarczyk
 • Maria Zalewska

Komisja Rewizyjna w latach 2010-2013:

 • Józef Kotlarek
 • Maria Magdalena Młyńczak
 • Maria Nowakowska