Dobiega końca ustalanie szczegółów projektu przebudowy przyziemia Collegium Iuridicum na cele Muzeum UAM. Zabiegi o jego utworzenie trwały od dawna, mieli w tym swój udział również członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UAM. Muzeum zostało utworzone w 2016 r. przez Rektora prof. Bronisława Marciniaka i od tej chwili trwały prace nad koncepcją ekspozycji i zbieranie eksponatów.

Muzeum poświęcone będzie historii Uniwersytetu jako całości (z uwzględnieniem jego zmieniającej się struktury) oraz działaniom i sukcesom we wszystkich obszarach nauki i dydaktyki. Ukażemy sylwetki naukowców, ich dokonania, odkrycia i wynalazki oraz środowisko studenckie, interesujące miejsca i ważne wydarzenia. Na ekspozycji, która zajmie ok. 600m2 przedstawimy tradycje akademickiego Poznania, powstanie Wszechnicy Piastowskiej oraz problemy funkcjonowania uczelni w kilku okresach (II Rzeczpospolita, II wojna światowa, PRL czasy współczesne, czyli po 1989 roku). Problemy osiągnięć naukowych ukażemy w kilku działach, nie będziemy zatem wyróżniać dyscyplin, dziedzin itd. ulegających różnym klasyfikacjom. Działy te będą miały nazwy: Człowiek i jego otoczenie, Przeszłość, Materia, Natura, Słowo, Dźwięk.

Muzeum będzie miejscem spędzania wolnego czasu, spotkań towarzyskich, wymiany doświadczeń miedzy przedstawicielami różnych pokoleń i profesji. Będą tu organizowane wykłady, prelekcje, szkolenia, warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Na ekspozycji zamierzamy pokazać rzecz jasna różnego rodzaju aktywności studenckie. Szukamy zatem nadal legitymacji, odznak, dyplomów, pucharów, strojów, zdjęć itd. Chcemy pokazać również ciekawych, znanych absolwentów, którzy popularność zyskali w rożnych sferach aktywności, niekoniecznie w nauce. Zatem absolwent UAM:  kompozytor, reżyser, sportowiec itd. Nagrywamy też wspomnienia  pracowników i absolwentów, cenne zatem będą podpowiedzi, czyje wypowiedzi należy utrwalić w tej formie.

A zatem czekamy na obiekty dotyczące działalności studenckiej – teatralnej, turystycznej, artystycznej, a także naukowej, dotyczące realiów studiowania i juwenaliów. Interesują nas legitymacje, indeksy, dyplomy, odznaki, plakaty zdjęcia, elementy stroju studenckiego, pamiątki dotyczące pracy naukowej i działalności społecznej, rekwizyty teatralne itd. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą, inne natomiast zastaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Zachęcamy do kontaktu z biurem Muzeum UAM w przyziemiu Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90 61-809 Poznań, także telefonicznie 61 829 47 40 lub mailowo muzeum@amu.edu.pl. Zapraszamy na naszą stronę www.muzeum.amu.edu.pl i https://www.facebook.com/MuzeumUAM, gdzie będziemy informować o pozyskiwanych materiałach.