Zapraszamy na 2 wykłady.
We wtorek 20 czerwca br. odbędzie się wykład Profesor Sławomiry Wronkowskiej pt. Zygmunt Ziembiński „Gandhi”.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum (Al. Niepodległości 53)
Wykład poświęcony będzie przypomnieniu niezwykłej osoby w dziejach UAM, twórcy poznańskiej szkoły teorii i filozofii prawa, Profesora Zygmunta Ziembińskiego, którego prace naukowe, w tym słynna „Logika praktyczna”, kształtowały wiedzę i kulturę prawną wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Profesor stworzył wyjątkowe seminarium, w którym uczestniczyli przyszli prawnicy, filozofowie, socjologowie, ludzie sztuki i polityki. Wykład połączony będzie z promocją książki Zygmunt Ziembiński „Gandhi” autorstwa Profesor Sławomiry Wronkowskiej. Ukazano w niej trzy role Profesora: badacza oraz autora oryginalnych koncepcji naukowych, nauczyciela i wychowawcy młodzieży, a także twórcy szkoły naukowej. Będzie to doskonała okazja do spotkania i rozmowy oraz wspomnień i powrotu do czasów studenckich. 

21 czerwca 2023 o godzinie 17.00 w Auli Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1 odbędzie się ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaproszenie przyjął Pan Profesor Zdzisław W. Puślecki, który wygłosi wykład pt.: Modyfikacje strukturalne współczesnego biznesu międzynarodowego.

Spotkanie będzie transmitowane na kanale You Tube. Dostęp przez link spotkania:

 https://youtube.com/live/J4iTaC8kBAw?feature=share

Celem wykładu jest przedstawienie modyfikacji strukturalnych współczesnego biznesu międzynarodowego po pandemii COVID-19  oraz konsekwencji wojny Rosji z Ukrainą.

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Walenty Puślecki jest ekonomistą,  profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kierownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej. Jest specjalistą z zakresu teorii handlu międzynarodowego, teorii liberalizmu i protekcjonizmu handlowego, regionalizacji i globalizacji współczesnej gospodarki światowej, transformacji państw Europy Środkowej i Wschodniej i ich funkcjonowania w Unii Europejskiej, innowacyjności i konkurencyjności Polski w warunkach integracji w ramach Unii Europejskiej, polsko-niemieckich stosunków ekonomicznych, stosunków ekonomicznych Polski z krajami rozwijającymi się, strategii Unii Europejskiej dla wzrostu konkurencyjności globalnej, stosunków Unii Europejskiej z Chinami, współpracy transatlantyckiej między Europą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.